Heyət

Rəhman Mustafayev         

Səfir

Eldar Məmmədov            

Siyasi məsələlər üzrə müşavir

eldar.mammadov@azambassade.fr

Tural Rəsulov

İqtisadi məsələlər, desantralizasiya, təhsil və turizm üzrə əməkdaşlıq, birinci katib

t_rasulov@mfa.gov.az

Vaqif Ağayev

Siyasi məsələlər, EXPO, birinci katib

v_aghayev@mfa.gov.az

Zaur Fərhədov               

Konsul, ikinci katib                                                    

farhadovzaur@gmail.com

Mikayıl Ramazanlı

Siyasi məsələlər, ikinci katib 

mikolancelo@yahoo.fr 

Səbinə Sadıqlı

EXPO, ikinci katib

sabina.sadiqli@gmail.com


     

Vüqar Əliyev

İqtisadi məsələlər, KİV-lə iş, ikinci katib

vugaraliyev82@gmail.com
     

Alı Xələfli                       

Protokol məsələləri, üçüncü katib                                      

alikhalafli91@gmail.com 
      

Suliddin Məmmədov

beynəlxalq təşkilatlarla iş, üçüncü katib                                      

se_mammadov@mfa.az


Mahira Mustafayeva       

Maliyyə məsələləri, attaşe