Heyət

Rəhman Mustafayev         

Səfir

 

Nigar Hüseynova               

Siyasi məsələlər üzrə müşavir

nr_huseynova@mfa.gov.az

 

Eldar Məmmədov            

Siyasi məsələlər üzrə müşavir             

eldar.mammadov@azambassade.fr

                              

Tural Rəsulov               

İqtisadi məsələlər, desantralizasiya, təhsil və turizm üzrə əməkdaşlıq, birinci katib

t_rasulov@mfa.gov.az

 

Zaur Fərhədov               

Konsul, ikinci katib                                                    

farhadovzaur@gmail.com

 

Alı Xələfli                       

Protokol məsələləri, üçüncü katib                                      

alikhalafli91@gmail.com           

 

Günay Axundova            

Mədəniyyət və mətbuat üzrə məsələlər, üçüncü katib,                         

secretariat@azambassade.fr

 

Mahira Mustafayeva       

Maliyyə məsələləri, attaşe