Heyət

Rəhman Mustafayev         

Səfir

 

Eldar Məmmədov            

Siyasi məsələlər üzrə müşavir

eldar.mammadov@azambassade.fr

Vaqif Ağayev

Mədəniyyət və təhsil məsələləri, müşavir

v_aghayev@mfa.gov.az

 Vüqar Əliyev

Konsul, Birinci katib.

vy_aliyev@mfa.gov.az

Fərid Soltanov

Siyasi məsələlər və regionlarla iş, ikinci katib 

f_soltanov@mfa.gov.az

 

Mikayıl Ramazanlı

Vatikanla iş, protokol məsələləri, Birinci katib

mikolancelo@yahoo.fr 

     
      

Suliddin Məmmədov

beynəlxalq təşkilatlarla iş və iqtisadi məsələlər, IKINCI katib                                      

se_mammadov@mfa.gov.az

 

Cəmil Hüseynov

Mədəniyyət məsələləri, üçüncü katib

 

Orxan Əliyev

Viza məsələləri

 

Mahira Mustafayeva       

Maliyyə məsələləri, attaşe